Добре дошли в сайта на Cop-tran!
Header

За нас

март 4th, 2013 | Posted by admin in За нас

Кои сме ние

Център за обществена подкрепа-«Дъга»-Трън е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства в риск с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Ползването на услугата дава шанс за достоен и пълноценен живот, компетентна професионална подкрепа, личностна и социална интеграция на децата и семействата в риск на територията на общината.

Какво правим

Нашата мисия е да гарантираме на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето, посредством предоставяне на услуги, които да подкрепят семействата на децата в риск с цел спазване на основния принцип, а именно всяко дете да се отглежда в семейна среда; повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорното родителстване; посредничество и застъпничество пред други държавни, административни и неправителствени организации.

 Основната ни цел е да работим така, че да се подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предоставяме качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Основната ни дейност е насочена към консултативна, превантивна и корективно-възпитателна работа с деца в риск. Работи се успоредно и с техните семейства или близки и роднини, при които са настанени. Центърът осигурява семейно консултиране и подкрепа за семейства, в които съществуват проблеми от различно естество. Предвидените  дейности  в  Центъра  дават  възможност  на  децата  да  получат социална, образователна и психологическа  подкрепа  спрямо индивидуалните  им  потребности, да  придобият  нови  знания  и  умения , ново самочувствие на база на наученото и възможността да споделят своите преживявания и проблемни ситуации.

Нашите предизвикателства:

Ние, специалистите от ЦОП-Трън се стремим да извлечем най-доброто от всяко дете, търсим къде е скрита неговата сила. Винаги се питаме: Какво да правим с това дете, кое е най-доброто за него?

Ние сме щастливи, когато установим, че нашите деца се чувстват добре в кожата си-самостоятелни са в общуването си с другите, самостоятелни са , когато са изправени пред правилата на живота. И постигат това със собствените си сили.

Ние сме загрижени. Това означава, че правим всичко по силите си да дадем на децата грижата ,от която имат нужда. Нашата грижа се простира по- далеч от вратите на Центъра.

Ние познаваме нашите деца, познаваме техните родители и сме готови да ги подкрепим винаги ,когато имат нужда.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *