Проблем с транспорта

Екипът професионалисти от ЦОП – Трън ежеседмично предоставя социална и психологическа подкрепа на деца в риск и техните семейства на терен – в отдалечените махали...

Read More >>