banner-image

„Поход на книгата“

В дните от 02.04.-23.04. 2013г.  децата от ЦОП   ще бъдат включени в кампанията «Походът на книгата». Ще се организират четения на откъси от най- добрите...

Read More >>

Новина от 13.03.2013г.

На 13.03.2013г. между ЦОП-Трън и фондация П.У.Л.С се сключи споразумение за сътрудничество и координация. Двете организации обединяват своите усилия за сътрудничество по проект :»Цялостен подход...

Read More >>

Приятели

Партньори: Община Трън; Дирекция «Социално подпомагане» – гр.Трън; Детска педагогическа стая към РУП – Трън; МКБППМН- Трън; СОУ «Гео Милев»; ОДЗ «Ален мак»   Приятели:...

Read More >>

Контакти

Гр.Трън- п.к. 2460 Ул. «Ал.Стамболийски» № 25 Тел. 07731/3010 и 0889/040412 е-mail: cop_tran@mail.bg интернет адрес: www.cop-tran.com

Read More >>

Екип

Татяна Иванова – директор ЦОП <<Имам богат професионален опит – повече от 30 години в сферата на хуманитарните дейности. Съдбата реши, че моят житейски път...

Read More >>

За нас

ПараграфAdd BWS ShortcodК Кои сме ние? Център за обществена подкрепа в гр. Трън се управлява от Община Трън. Стартира своята дейност през 2011г., по проект...

Read More >>