Кампания за набиране на доброволци

О Б Я В А


Център за обществена подкрепа „Дъга”- гр. Трън стартира кампания за набиране на доброволци.

Доброволците ще подпомагат екипа в изпълнение на ежедневните му задачи, ще се включват заедно със специалистите от ЦОП в груповата работа с деца, както и в мобилната социална работа.

Всеки кандидат трябва да подготви мотивирано писмо, в което ясно да обоснове причините, поради които желае да работи като доброволец, както и качествата, които притежава. Писмото се адресира до директора на ЦОП.

Доброволците могат да започнат работа в ЦОП-Трън след сключване на договор за полагане на доброволен труд.

За работата си доброволците не получават възнаграждение.

Повече подробности за процедурата за набиране на доброволци могат да бъдат намерени  на сайта на ЦОП-Трън: www.cop-tran.com и на място- ул. „Ал. Стамболийски” № 25. Лице контакт- Румяна Иванова- тел. 077319272.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *