За нас

ПараграфAdd BWS ShortcodК Кои сме ние? Център за обществена подкрепа в гр. Трън се управлява от Община Трън. Стартира своята дейност през 2011г., по проект...

Read More >>