Приятели

Партньори: Община Трън; Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Трън; Детска педагогическа стая към РУ – гр. Трън; МКБППМН – гр. …