Приятели

Партньори: Община Трън; Дирекция «Социално подпомагане» – гр.Трън; Детска педагогическа стая към РУП – Трън; МКБППМН- Трън; СОУ «Гео Милев»; ОДЗ «Ален мак»   Приятели:...

Read More >>