Приятели

Партньори: Община Трън; Дирекция «Социално подпомагане» – гр.Трън; Детска педагогическа стая към РУП – Трън; МКБППМН- Трън; СОУ «Гео Милев»; ОДЗ «Ален мак»   Приятели:...

Read More >>

Контакти

Гр.Трън- п.к. 2460 Ул. «Ал.Стамболийски» № 25 Тел. 07731/3010 и 0889/040412 е-mail: cop_tran@mail.bg интернет адрес: www.cop-tran.com

Read More >>

Екип

Катрин Алексиева – директор ЦОП Започнах работа като психолог в ЦОП – гр. Трън през 2019 г. Получих възможността да се запозная със същността на...

Read More >>

За нас

ПараграфAdd BWS ShortcodК Кои сме ние? Център за обществена подкрепа в гр. Трън се управлява от Община Трън. Стартира своята дейност през 2011г., по проект...

Read More >>